Blurradbild på onlinemöte

Referenser

Så här tycker våra kunder

JH Support AB har cirka tvåhundra kunder med 1-50 anställda IT-användare vardera. Kunderna finns i många olika branscher. Här följer referenser från några av våra kunder.

 

Niklas Nordin

VD, Svenska Brasserier

”Svenska Brasserier har arbetat med JH Support sedan 2004. Efter att vi under några få år valt att lägga ut delar av vår IT drift på extern part insåg vi de stora fördelarna med att låta JH Support lyfta hem driften till oss igen och ta ett utökat ansvar för vår befintliga och framtida IT infrastruktur. För oss har det inneburit större flexibilitet och bättre service i kombination med kostnadsbesparingar.”

Linda Andersson

IT-ansvarig, Familjen Ahlbom Restauranger

”JH Support har genom åren skapat och förvaltat vår IT-miljö genom ett lösningsfokuserat och nära samarbete med respektive enhet. JH Support är tillgängliga och anpassar arbetet efter verksamhetens behov och utveckling. Vi rekommenderar varmt JH som helhetsleverantör av IT till liknande organisationer som vår.”

Åsa Edman Källströmer

VD, TNG Group AB

”Vi på TNG har arbetat med JH support sedan starten för 13 år sedan. Vi har under de här åren haft en kraftig tillväxt som ställt höga krav på en it-miljö som motsvarar alla användare och våra kunders förväntningar. Vi har under de här åren varit väldigt nöjda med den leverans vi har fått från JH Support, allt från det strategiska hur man ska tänka framåt för att hela tiden kunna ligga i framkant till operativt att alltid finnas tillhands när man behöver, deras höga tillgänglighet är ett måste för vår organisation och där har de alltid till 100% motsvarat våra förväntningar.”

Johan Norelius

VD, Oxyma Innovation

”Oxyma Innovation har stor nytta av JH Supports flexibilitet, IT-kunskap, IT-strategi och kompetensbredd för att klara av alla förändringar, uppgraderingar, investeringar och systemkonfigurationer. Den bredd JH Support besitter gör att vi på Oxyma bjuder in JH Support för att diskutera och planera för att anpassa IT-miljön efter de förändringar som kommer över tid. JH Support har alltid tagit fram det mest kostnadseffektiva förslagen för våra behov för att sedan på kort tid implementera med minimal störning av verksamheten. Oavsett när man får problem får man alltid hjälp där och då. Toppen!”

Vill du veta mer? 
Kontakta oss