Referenser

JH Support AB har cirka 200 aktiva kunder och de är från 1 till 50 anställda IT användare. Kunderna finns i många olika branscher. Här följer referenser från några av våra kunder.

Så här tycker våra kunder

`

Niklas Nordin, VD, Svenska Brasserier

Svenska Brasserier har arbetat med JH Support sedan 2004. Efter att vi under några få år valt att lägga ut delar av vår IT drift på extern part insåg vi de stora fördelarna med att låta JH Support lyfta hem driften till oss igen och ta ett utökat ansvar för vår befintliga och framtida IT infrastruktur. För oss har det inneburit större flexibilitet och bättre service i kombination med kostnadsbesparingar.

`

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG Group AB

Vi på TNG har arbetat med JH support sedan starten för 13 år sedan. Vi har under de här åren haft en kraftig tillväxt som ställt höga krav på en it-miljö som motsvarar alla användare och våra kunders förväntningar. Vi har under de här åren varit väldigt nöjda med den leverans vi har fått från jH Support, allt från det strategiska hur man ska tänka framåt för att hela tiden kunna ligga i framkant till operativt att alltid finnas tillhands när man behöver, deras höga tillgänglighet är ett måste för vår organisation och där har de alltid till 100% motsvarat våra förväntningar.
De har också varit mycket involverade i alla våra inköp kring datorer, servrar och andra tekniska hjälpmedel, det jag uppskattar särskilt är att de verkligen arbetar för att vi ska få de mest ekonomiskt fördelaktiga erbjudanden och man känner verkligen att de lyckas även kvalitetsmässigt.

Enkelt uttryckt, outsourcing när det fungerar som bäst, vår upplevelse är att vi har en stark och modern och mycket kompetent IT avdelningen inhouse som alltid har vårt bästa i fokus samtidigt som vi kan lägga all vår kraft på vår kärnverksamhet, det känns tryggt

`

Linda Andersson, IT-ansvarig, Familjen Ahlbom Restauranger

JH Support har genom åren skapat och förvaltat vår IT-miljö genom ett lösningsfokuserat och nära samarbete med respektive enhet. JH Support är tillgängliga och anpassar arbetet efter verksamhetens behov och utveckling. Vi rekommenderar varmt JH som helhetsleverantör av IT till liknande organisationer som vår.

`

Johan Norelius, VD, Oxyma Innovation

Oxyma Innovation har stor nytta av JH Supports flexibilitet, IT-kunskap, IT-strategi och kompetensbredd för att klara av alla förändringar, uppgraderingar, investeringar och systemkonfigurationer. Den bredd JH Support besitter gör att vi på Oxyma bjuder in JH Support för att diskutera och planera för att anpassa IT-miljön efter de förändringar som kommer över tid. JH Support har alltid tagit fram det mest kostnadseffektiva förslagen för våra behov för att sedan på kort tid implementera med minimal störning av verksamheten. Oavsett när man får problem får man alltid hjälp där och då. Toppen!