Vår support

Vi strävar alltid efter att ge en personlig support där vi förutom att lösa problem också förklarar och utbildar kunderna. På det viset får de en större förståelse för IT och kan på ett bättre sätt utnyttja alla möjligheter som finns och de nya funktioner som hela tiden läggs till. Här har vi samlat ett antal dokument som hjälper våra kunder till självhjälp.

Instruktioner

Lägga till mail i mobilen

Lägga till mail i Outlook

Byta lösenord på webmail

Lägga in autosvar i webmailen

Lägga in autosvar i Outlook

Lägga till signatur i Outlook

Hur startar jag Teamviewer Quick?

Hur installerar jag Teamviewer?

Lägga till signatur i Webmailen