Fyra personer sitter runt ett bord med händerna på bordet

Våra tjänster

Välj någon av våra funktioner

En av de stora anledningar till att JH Support har funnits i så många år och utvecklat långa relationer med sina kunder är att vi alltid anpassat vårt utbud av tjänster till det behov som våra kunder har. JH Support började med en tjänst och det var ”support på plats”. Det är fortfarande grundstommen i företaget men nu har vi utökat våra tjänster med bland annat molnbackup, serverhosting, hosting av kundens hela IT miljö i molnet, olika typer av avtal beroende på kundens behov och även fastprisavtal.

Timavtal / Responsiv

För de kunder som har en mindre IT miljö är detta alternativ mest fördelaktigt. Inga fasta kostnader och man betalar för de timmar som vi hjälper till.

Fastprisavtal

Bra för de kunder som vill veta exakt vad deras IT miljö kommer kosta varje månad. Tillsammans med kunden bestämmer vi vilka funktioner som ska ingå respektive inte ingå i fastprisavtalet, därefter sätter vi ett fast pris per månad. Kunden kan då enkelt göra sin IT budget för varje år.

Månadsavtal / Proaktiv

Här tar vi ett större ansvar och jobbar proaktivt tillsammans med kunden för att lösa problem innan de orsakar störningar hos kunden. Vi övervakar kundens miljö med ett antal olika övervakningsmjukvaror. Till en låg fast månadskostnad ger vi en väldigt bra support på kundens IT miljö. I detta avtal ingår även en lägre timpenning för utfört arbete.

Hosting av kundens hela IT miljö

För vissa kunder passar det väldigt bra att outsourca hela IT miljön. Vi kan erbjuda denna typ av lösning och den passar framför allt bra för de företag där de anställda är rörliga och inte sitter på kontoret hela dagarna. Då kan de komma åt företagets IT miljö oavsett var man är i världen.

Backuptjänst i molnet

Vill du ta backup upp i molnet har vi en lösning som både är bra och prisvärd. Backupen går till våra
egna servrar vilket innebär att både vi och ni har kontroll över informationen.

Serverhostning

Många kunder som har avancerade hemsidor med bakomliggande tekniska lösningar som tex webshoppar,
beställningssystem eller liknande har behov av en egen server i molnet. Vi kan skräddarsy en lösning till ett pris som motsvarar en standardlösning.

Vill du veta mer? 
Kontakta oss