Fortinet, som är ett företag inom cybersäkerhet, har nyligen släppt säkerhetsuppdateringar för att åtgärda en allvarlig sårbarhet (CVE-2023-25610) i deras FortiOS- och FortiProxy-produkter. Om denna sårbarhet utnyttjas kan en fjärr oautentiserad angripare köra godtycklig kod eller utföra en denial-of-service (DoS)-attack på den grafiska användargränssnittet (GUI) för de drabbade produkterna med hjälp av speciellt utformade förfrågningar. Så det är viktigt att se till att dina system är uppdaterade för att skydda dig mot eventuella angrepp.