Vår support

Vi strävar alltid efter att ge en personlig support där vi förutom att lösa problem också förklarar och utbildar kunderna. På det viset får de en större förståelse för IT och kan på ett bättre sätt utnyttja alla möjligheter som finns och de nya funktioner som hela tiden läggs till. Här har vi samlat ett antal dokument som hjälper våra kunder till självhjälp.

Nedladdningar

Ddirsize

KernelPasswordUnmask